Åpningstider

Åpningstid kl 08.00 – 14.30.

Telefonen betjenes mellom kl 8-11.30 og 12.00 – 14.30.

Kontorets e-post adresse:
resepsjon@ila.nhn.no