Konsultasjon

Konsultasjoner foregår etter timebestilling via hjemmesiden, telefon eller direkte oppmøte (ved akutt behov for legetilsyn).